Struktura własnościowa

Gminie Lublin przysługuje 17.221 (siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) udziałów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki „Kamienice Miasta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.