PSZOK

U W A G A ! ! !

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od dnia 25.01.2022 r.

NOWY ADRES PSZOK:

UL. Metalurgiczna 13k 

20-234 LUBLIN

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Metalurgicznej 13k przyjmuje odpady

dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina,

niezależnie od sektora w jakim jest położona ich nieruchomość.

 

 

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu PSZOK:

 • czynny jest w dni robocze:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10:00-18:00

 • w soboty i niedziele punkt jest zamknięty
 • odpady przyjmowane są nieodpłatnie
 • przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe
 • przyjmowane są odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Lublina zamieszkałych w poszczególnych sektorach.

Regulamin PSZOK:

Wzór upoważnienia właściciela nieruchomości:

 

Klauzula informacyjna RODO PSZOK:

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK:

 • Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski, choinki, okna, drzwi, ceramika samitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki), itp. z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacje o Selektywnej Zbiórce Odpadów:

Strona UM Lublin

Rodzaje odpadów które nie będą przyjmowane:

 • odpady zebrane nieselektywnie
 • odpady dostarczone w sposób nieselektywny
 • odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
 • odpady niebezpieczne
 • odpady zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż: samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery, wózki rowerowe i inwalidzkie, czterokołowce oraz przyczepy do tych pojazdów

Jak segregować odpady plakaty:

Lokalizacja PSZOK:

ul. Metalurgiczna 13k
obsługiwany przez
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
tel. 572 349 957
e-mail: biuro@lpgk.lublin.pl

 

Galeria:

Skip to content