Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje mające na celu przekazanie zasad  przetwarzania Państwa danych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. 1/2a wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000218698 posiadająca NIP: 7122890671.

W celu zagwarantowania poszanowania Państwa praw Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Justynę Szymale-Gotner, która odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych. Z inspektorem mogą Państwo skontaktować  elektronicznie wysyłając wiadomość na adres iod@pcat.pl.

Zamieszczamy poniżej informację o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszych dokumentów.

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformuje Państwa w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Klauzula Ochrony Danych dot. Szaletów:

Klauzula RODO Zamkowa

Klauzula RODO Plac Litewski

Skip to content