Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje mające na celu przekazanie zasad  przetwarzania Państwa danych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. 1/2a wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000218698 posiadająca NIP: 7122890671.

W celu zagwarantowania poszanowania Państwa praw Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Paulina Sławicka, która odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych. Z inspektorem mogą Państwo skontaktować  elektronicznie wysyłając wiadomość na adres iod@pcat.pl.

Zamieszczamy poniżej informację o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszych dokumentów:

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformuje Państwa w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Klauzule dotyczące Szaletów:

Klauzule dotyczące PSZOK:

Klauzule dotyczące Cmentarza na Majdanku:

 

Wszystkie pliki są w formacie PDF. Jeśli mają państwo problem z otwarciem plików PDF,
prosimy o pobranie i zainstalowanie programu do odczytu plików PDF. Program można pobrać TUTAJ.
Skip to content