Dane

Nazwa podmiotu:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Status prawny:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:
ul. Różana 1/2A
KOD: 20 – 538 Lublin

Dane identyfikacyjne:

NIP 7122890671
REGON 432727727
KRS 0000218698

Sąd Rejonowy:
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy (ze stanem na dzień powołania spółki)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 414 800,00 (trzynaście milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na 22 358 (dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) równych o raz niepodzielnych udziałów – o wartości nominalnej po 600,00 (sześćset) złotych każdy