Struktura własnościowa

Gminie Lublin przysługuje 21 040 (dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści) udziałów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.