Struktura własnościowa

Gminie Lublin przysługuje 22 358 (dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) udziałów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.