Ogłoszenia

Rok 2021

Sprawozdanie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Rok 2018

Sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19 – zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 01.10.2018 r.
Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Zarządzenie nr 11_2018 dotyczące zaproszenia do składania ofert na zakup nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 11_2018 – warunki sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Załącznik do regulaminu dot. sprzedaży kamienicy

Sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19 – zarządzenie nr 3.2018 z dnia 22.01.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wynikiem negatywnym dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskiej 19

Zaproszenie do składania ofert – sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 22.01.2018 – sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Rok 2017

Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości przy ul. Złota 5 

Zarządzenie nr. 9/L/2017 dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Zarządzenie nr. 7/L/2017 dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Złotej 5

Zarządzenie nr. 5/L/2017 dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19

Zarządzenie nr. 2/L/2017 dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalskej 19


Rok 2016

Zarządzenie nr. 12/L/2016 dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Złota 5

Zarządzenie nr. 10/L/2016 Sprzedaż nieruchomości ul. Złota 5