Kontakt

Biuro Zarządu LPGK Sp. z o.o.

ul. Różana 1 / 2A, 20 – 538 Lublin.
Tel: 81 524 – 35 – 03
Biuro@lpgk.lublin.pl

Administracja Cmentarzy Komunalnych
ul. Droga Męczenników Majdanka 71
20 – 325 Lublin
Tel: 81 744 04 16
cmentarz1@lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Paulina Sawicka

kontakt: iod@pcat.pl