Zawiadomienia o zakończeniu postępowania dot. Sprzedaży nieruchomości

Szanowni Państwo
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż w wyznaczonym przez Organizatora terminie, to jest do godz. 12:15 dnia 02.02.2018r. nie wpłynęła żadna oferta dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Grodzkiej 36a / Kowalskiej 19.

Załącznik

Skip to content