[Aktualizacja] Usuwanie odpadów z terenu cmentarzy – przetarg

 

Szanowni Państwo publikujemy przetarg dotyczący usługi USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY.

 

Lublin: USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)

Numer ogłoszenia: 25315 – 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

NAZWA I ADRES: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. , ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5343503, faks 81 5343503.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.lublin.pl

Pliki do pobrania:

  1. Ogloszenie_BZP
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Skip to content