Aktualności

„USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)”

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu miniPortalu (zwanego dalej: miniPortalem), […]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr. 59344 – 2015

Ogłoszenie o wyniku przetargu:Pobierz

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 59348 – 2015

Ogłoszenie o wyniku przetargu: Pobierz

Informacje o zapytaniu i zmianie treści SIWZ dotyczącą ogłoszenia 59344 – 2015.

Publikujemy informacje o zapytaniu i zmianie treści SIWZ dotyczącą ogłoszenia  59344 – 2015. Informacje o zapytaniu […]

Ogłoszenie nr 59348 – 2015

Lublin: Zebranie a następnie wywóz i zagospodarowanie i/lub utylizacja zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami […]

Ogłoszenie nr 59344 – 2015

Lublin: Kompleksowa konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie ciągów komunikacyjnych (alejek, placów, schodów), zlokalizowanych na cmentarzach […]

Ogłoszenie nr. 47968 – 2015

Lublin: Kompleksowa konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie ciągów komunikacyjnych (alejek, placów, schodów), zlokalizowanych na cmentarzach […]