Praca – Pracownik biurowy – rekrutacja zakończona

Rekrutacja na stanowisko została zakończona.

Treść ogłoszenia poniżej oraz w załączniku w pliku PDF.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. poszukuje pracownika biurowego  do obsługi kancelarii cmentarzy komunalnych.

Do głównych obowiązków  osoby obsługującej kancelarię należeć będzie m.in. administrowanie dokumentacją – organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji cmentarnej,  obsługa klientów, archiwizacja, wystawianie faktur, obsługa dedykowanego programu.

Oczekujemy zgłoszeń od osób posiadających doświadczenie w pracy biurowej i zarządzaniu dokumentacją (bieżącą i archiwalną), obsłudze klienta i urządzeń biurowych, nastawionych na współpracę  oraz osób odpowiedzialnych, systematycznych i  dokładnych.

Zainteresowane osoby prosimy o kierowanie swojego CV na adres: rbogusz@lpgk.lublin.pl i zapoznanie się z poniższą klauzulą.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procedurze rekrutacji prowadzonej przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Różana 1/2A, 20-538 Lublin.
 2. Szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl .
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności art. 221 kodeksu pracy), jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych, podanych przez Państwa dobrowolnie, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji.
 6. Państwa dane zgromadzone na potrzeby rekrutacji będą przechowywane do zakończenia tego procesu. Jeżeli wyrazicie pisemną zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas dane przechowywane będą przez maksymalny okres kolejnych 9 miesięcy.
 7. Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w rekrutacji, podanie Waszych danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, w jakim będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (w szczególności art. 221p.). W pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne.
 8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, bądź gdy cofniecie zgodę na ich przetwarzanie.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

 

Skip to content