Oferta Najmu

Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w Lublinie ,

wynajmie lokal użytkowy o pow. 95,24 m² przy ul. Rybnej 4 w Lublinie.

Oferty najmu prosimy składać na adres Spółki: Ul. Różana 1/2 A, 20-538 Lublin lub przesłać na adres:

biuro@lpgk.lublin.pl  

do dnia 21 października 2019 r.

Skip to content