Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK – przetarg

Szanowni Państwo,

publikujemy przetarg dotyczący usługi ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

 

Lublin: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Numer ogłoszenia: 536663-N-2018; data zamieszczenia: 27-03-2018

Zamieszczanie ogłoszenia: zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

NAZWA I ADRES: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. , ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5343503, faks 81 5343503.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.lublin.pl

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie nr 536663-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.
  2. SIWZ – Odbiór odpadów
Skip to content