LPGK zamiast Kamienic Miasta

4 listopada 2014 roku Kamienice Miasta zmieniły nazwę na Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Od 1 stycznia 2015 roku spółka rozszerzyła równocześnie zakres działalności i przejęła zarząd nad cmentarzami komunalnymi.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, oprócz zarządzaniem 10 kamienicami staromiejskimi i śródmiejskimi, odpowiedzialne jest za administrowanie cmentarzem na Majdanku oraz przy ul. Białej. W przyszłości będzie też zarządzać terenami zielonymi niebędącymi w bieżącym utrzymaniu oraz szaletami miejskimi.

Forma i osobowość prawna spółki pozostają bez zmian, a wszelkie umowy i porozumienia zawarte z Kamienicami Miasta Sp. z o.o. są w dalszym ciągu obowiązujące.

Przekształcenie spółki ma na celu m.in. przyspieszenie działań remontowo-inwestycyjnych na terenie cmentarza na Majdanku. Koniecznym krokiem jest zakończenie modernizacji infrastruktury układu komunikacyjnego cmentarza, zwłaszcza po powiększeniu jego obszaru.

Skip to content