ul.Biała 3

Opis Lokalizacja Usługi

Cmentarz komunalny przy ul. Białej

Cmentarz wojskowo­komunalny przy ul. Białej w Lublinie znajduje się w obrębie lubelskiego zespołu cmentarzy miejskich, położonych między ulicami: Lipową, Henryka Wiercińskiego, Głęboką, Henryka Raabego i Obrońców Pokoju. Sąsiaduje z cmentarzami: Rzymskokatolickim, Prawosławnym i Ewangelickim.

Cmentarze przy ul. Lipowej w Lublinie funkcjonują w świadomości lublinian jako jedna nekropolia. W najstarszej jego części, która powstała w 1794 roku, wiele nagrobków jest uznawanych za dzieła sztuki rzeźbiarskiej. Spoczywają tu zasłużeni dla miasta czy kraju. Cmentarz jest również miejscem pochówku żołnierzy armii austro­węgierskiej z I wojny światowej, żołnierzy AK i uczestników walk w 1939 roku. W części północnej znajduje się cmentarz ewangelicki oraz prawosławny.

W 1915 roku wojskowe władze austro­węgierskie wydzieliły z części rzymskokatolickiej teren, na którym dokonano pochówku żołnierzy poległych podczas działań wojennych w I wojnie światowej. Część ta dziś nazywana jest cmentarzem wojskowo­komunalnym i ma osobne wejście od ulicy Białej.

29 stycznia 1985 roku cały zespół cmentarny został wpisany do lubelskiego rejestru zabytków pod numerem A/889.

Na terenie cmentarza znajdują się trzy kaplice: pw. Wszystkich Świętych w części rzymskokatolickiej, pw. Niewiast Niosących Wonności w części prawosławnej oraz kaplica na cmentarzu wojskowo­komunalnym.


Regulamin cmentarzy komunalnych w Lublinie

Uchwała Nr 312-XI-2015 w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania

Przejdź do: BIP Rady Miasta

Uchwała nr 1072/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Link do Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poniżej:

Poniżej klauzula informacyjna RODO Gminy Lublin:

Kontakt

ul. Droga Męczenników Majdanka 71

20-­325 Lublin

tel. 81 744 04 16

e­mail: cmentarz1[at]lublin.eu, cmentarz2[at]lublin.eu
(miejscu „[at]” należy wprowadzić „@”)

Wyszukiwarka osób pochowanych ­ cmentarze.lublin.eu