Zamówienia publiczne

Rok 2019

Ogłoszenie „USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)”

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną

za pośrednictwem systemu miniPortalu (zwanego dalej: miniPortalem)

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

pod nazwą i numerem:

USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

KluczPub_Oferta_PostepowanieID

SIWZ_Odbior_odpadow_2019_2

Numer ID postepowania w miniPortalu 5938901c

JEDZ_PN_2019_2

2019-OJS187-455186-pl

Pliki dotyczące zapytań oraz zmiany ogłoszenia do pobrania poniżej w plikach PDF.

              

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.:

USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)

Protokół do pobrania: 20191106131956255

Rok 2019

I Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów

Rozstrzygnięcie postępowania.
Zestawienie złożonych ofert
Odpowiedź na zapytanie do przetargu
Ogłoszenie nr 535588-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
SIWZ – Odbior_odpadow_2019

 

_________________________________________________________

 


Rok 2018

VI Ogłoszenie o zamówieniu – remont wewnętrznych instalacji sanitarnych i ciepłowniczych

Ogłoszenie nr 599831-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.
SIWZ – remont wewnętrznych instalacji sanitarnych i ciepłowniczych
Unieważnienia przetargu na Remont instalacji sanitarnych i ciepłowniczych.

Dokumentacja:
ASTORIA_inst sanit wewn_przedmiar
PBW_CO_Specyfikacja Astoria
PBW_WK_Specyfikacja Astoria
PBW Opis techniczny Astoria

_________________________________________________________

V Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 562821-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

SIWZ – Odbiór odpadów

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.
Rozstrzygnięcie postępowania.

_________________________________________________________

IV Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 562286-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

SIWZ – Odbiór odpadów

Odpowiedź na zapytanie do przetargu z dnia 2018-05-22 r.

Zestawienie złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania.

_________________________________________________________

III Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie nr 553483-N-2018 z dnia 2018-05-04 r.

SIWZ – Odbiór odpadów

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

Rozstrzygnięcie postępowania.
_________________________________________________________

II  Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 547075-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.
SIWZ – Odbiór odpadów

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

Rozstrzygnięcie postępowania

__________________________________________________________

I  Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 536663-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.
SIWZ – Odbiór odpadów

Odpowiedź na zapytanie do przetargu z dnia 2018-03-27 r

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

Rozstrzygnięcie postępowania


Rok 2016

Ogłoszenie PN/2016/1 Usuwanie odpadów z terenu cmentarzy


Rok 2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania PN/2015/5

Ogłoszenie nr PN/2015/5 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr.59344 – 2015

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 59348 – 2015

Informacje o zapytaniu i zmianie treści SIWZ dotyczącą ogłoszenia 59344 – 2015.

Ogłoszenie nr 59348 – 2015

Ogłoszenie nr 59344 – 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr 47968 – 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr 47972-2015

Ogłoszenie nr 47968 – 2015

Ogłoszenie nr 47972 – 2015